Wat is kredietwaardigheid en waar heb je dat precies voor nodig?

Een bedrijf is solvabel of kredietwaardig als het zijn rekeningen kan en wil betalen.
Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Over het algemeen willen banken
(of andere financiers) alleen geld geven aan solvabele/kredietwaardige bedrijven. Maar ook
in commercie en zaken speelt kredietwaardigheid een rol. Voordat bedrijven aan een
(nieuwe) relatie beginnen, moeten bedrijven eerst weten of de prospect betrouwbaar is. Het
is belangrijk om te weten of bestaande klanten nog oplosmiddelen over hebben, om
wanbetaling te voorkomen. Individuen en zelfs landen hebben een zekere mate van
vertrouwen. Kredietwaardigheid checken is dus erg belangrijk, om te zorgen dat je altijd
kredietwaardig bent kun je een kredietverzekering afsluiten.

Waarom is solvabiliteit/kredietwaardigheid belangrijk?
Bedrijven willen weten met wie ze zakendoen. Gewetenloze klanten kunnen hun rekeningen
niet betalen. Gerenommeerde bedrijven betalen minder rente op leningen (banken). Verder
zegt de solvabiliteit van bedrijven in het algemeen veel over de stand van de economie. Als
de kredietwaardigheid over de hele linie daalt, worden bedrijven financieel minder
veerkrachtig en kan de economie in ernstige problemen komen. Geloofwaardigheid is
belangrijk voor het vertrouwen dat mensen hebben. Tot slot heeft de solvabiliteit van
beursgenoteerde ondernemingen belangrijke implicaties voor beleggers en
aandelenkoersen.

Hoe meten we de solvabiliteit/kredietwaardigheid?
Solvabiliteit is gebaseerd op een grote hoeveelheid financiële gegevens. Door ze te
combineren wordt een “Graydon rating” gebruikt, die aangeeft hoe betrouwbaar deze is.
Deze Graydon rating wordt geuit door het gebruik van de letters A, B, C en D. “AAA”
betekent zeer betrouwbaar. Met Quota is er geen probleem met de solvabiliteit. Banken
controleren de kredietwaardigheid van kredietaanvragers. Er zijn professionele
ratingbureaus die alleen de kredietwaardigheid van bedrijven en landen in kaart brengen. De
bekendste ratingbureaus zijn: Fitch Ratings, Moody’s en Standard and Poor’s. De
kredietwaardigheid van particuliere aanvragers (particulieren en gezinnen) wordt
bijgehouden door het Kredietregister in Nederland en door de Nationale Bank in België.

Wat bepaalt de solvabiliteit/kredietwaardigheid?
Hoe gezonder het bedrijf, hoe hoger de solvabiliteit. Financiële gezondheid komt voort uit
solvabiliteit: hoe groot is de schuld ten opzichte van het eigen vermogen? Ook de liquiditeit
speelt een rol: zijn er voldoende liquide middelen om aan de lopende verplichtingen te
voldoen? Hoge winsten en omzetgroei leiden tot een betere rating van Graydon. Ook het
betalingsgedrag is van belang: worden rekeningen binnen de afgesproken betalingstermijn
betaald? Bedrijven met veel gerenommeerde klanten zijn beter dan bedrijven die afhankelijk
zijn van slechts een paar klanten. Te veel voorraad vermindert de kredietwaardigheid omdat
veel voorraden risicovol zijn.


Kan je zelf je kredietwaardigheid checken?
Op internet is veel zakelijke financiële informatie te vinden. Omzet- en winstprestaties
zeggen veel over de solvabiliteit. Soms zijn er gegevens over klantervaring of betalingsgedrag
beschikbaar. Daarnaast zijn er professionele organisaties die financiële gegevens over
bedrijven verzamelen en verkopen. Vaak gaat het om informatie die niet of nauwelijks in
openbare bronnen te vinden is. Graydon is een voorbeeld van een bedrijf dat
kredietinformatie verzamelt en op basis van eigen data ook de kredietwaardigheid van
bedrijven bepaalt.

Kredietwaardigheid is erg belangrijk
Zorg er dus altijd voor dat je bedrijf of jij kredietwaardig bent. Als jij kan aantonen dat jij je
rekeningen altijd kunt en wilt betalen, zal dit ervoor zorgen dat jij minder moeite hebt met
nieuwe financiële connecties aan gaan en makkelijker leningen toegewezen krijgen.